Đang tải…

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc dịch bệnh có diễn biến phức tạp Trường THCS Vĩnh Đại...

Giao đất cho Trường THCS Vĩnh Đại Ngày 15/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 4237/QĐ-UBND...

Trường THCS Vĩnh Đại nỗ lực vì học sinh Nhằm xóa dần khoảng cách về chất lượng dạy và học...

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE HKI (2021-2022) TUẦN 1 TỪ NGÀY 4/10/2021
Ghi danh năm học 2021-2022
Thông báo Tuyển sinh năm học 2021-2022
Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT
“Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế
Giao đất cho Trường THCS Vĩnh Đại (Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Long An)
Trường THCS Vĩnh Đại nỗ lực vì học sinh
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến